Krolfspil          Regler       Vejret       


 

 

Mandage kl. 18.30 og torsdage kl.14.00
Pris: 20 kr. inklusive en kop kaffe eller en øl/ vand på de faste spilledage
Alle er velkommen.


Banen kan lejes på andre tidspunkter. PRIS.: 20 kr. PR. PERSON, øl/vand kan tilkøbes for 10 kr. pr flaske.

 Kontaktperson.:  GUNNER SCHJERNING,
TLF:. 50 91 28 61
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE NYE- SOM ”GAMLE” DELTAGERE.

HILSEN

BESTYRELSEN.


  krolf 2019 08-apr 03-jun 06-jun 10-jun 13-jun 17-jun 20-jun 24-jun 27-jun 01-jul 04-jul 08-jul 11-jul 15-jul 18-jul 22-jul 25-jul 29-jul 01-aug Byfest 05-aug 08-aug 12-aug 15-aug 19-aug 22-aug 26-aug 29-aug 02-sep 05-sep 09-sep 12-sep 16-sep 19-sep snit antal
1 Niels Lund             60       61   67                                           62,7 3
2 Erling Kyhn 67 68 70 66 66 62 59 67 59 64 69 64 60   59     72 71 68 64   66 69 69 64 66 74 68       60 62 65,2 40
3 Mona Lassen 61       65     63 72 69 60 66   64 62   65 64 66       60   70 71 63 62 71   68 64 69 76 66,3 24
4 Hans P Petersen   64     71 66 70 64 68   64 63   66 62   61         69 63   60 76 64 72       70   64 66,8 30
5 Nis Wind 63 64 70 67 64 65   61 71   64 67 60 69 73 63 73 67 74 63 70   70 72 65 67 68 65 67 64 66 65 61 59 67,3 46
6 Amalie Andersen 78 65 69 63 66   66 67 65   63             71   59 66   69 65 74 64 72 72 66 64 62 70 69   68,0 36
7 Hans E Andersen 73 66 66 59   69   73 70     64 67 70 69 69 72 68   70 70   66 68 68 64 72 69 64 70 65 66 60 66 68,2 42
8 Villy Johansen   67       69     69 69   72   73 67 68   81   65 62       67 70 63 72           63 68,8 18
9 Preben Kjærgaard 71 71                                               63                 68,8 6
10 Jytte Rasmussen 77     59   72   69       71   71     60 69 76   68   66   66   69   71   70   64   69,1 21
11 Henry Olson 67 74     79 66   61 70 73 65 73 69 67 70   74 70     63   68   67 66 63 74 61 61 60 66 76 67 69,4 39
12 Betty Olson 72 66     74 68   68 76 70 70 64 73 64 72   71 64     73   64   74 67 73 59 61 62 76 74 68 57 69,5 39
13 Kirsten Johansen   76 67 79   65     71 69 78 64 79 66 63 61   73 69 71 69   70 65 63   63 74 59 66 67 68 72 71 69,5 40
14 Orla Bonde                 74 75   63 70 68 78                     71   64 67       75 64 69,9 16
15 Frede Møller 63 65 64   77   76 64 69   75 68 62 66 73   71 72 67       71   69 70   68 74   70 75   74 70,0 31
16 Edith Olesen 78 68 67 81       70 75 68   77   64       68 61   67   60   78   67 71 73       63   70,1 24
17 Kjeld O Hansen 76 70 70 70 66 72 76 74 70 75 67 68 68 72 73 72 73 71     64 65 60 64 63 66 65 70 78 63 66 71 79 66 70,5 46
18 Gerda Holst 81 73 72 67 67 70 70     64 67   74 78 70 67 67 65 76   64 68 61 67 67   70               70,8 34
19 Kaj Olson 68           73 66 73 74 76 76 77 66 60 78 71 66 65           72 61 67 72 64 74 70   72 70 71,0 36
20 Kurt Asmussen                                   66                 82   68           72,0 3
21 Inga Dittfeld     63 71   68 75 78     65 67 74 78 72 84   74 74   76   60 70 78 65   82 82   72 74 66 65 72,1 36
22 Jens Huusmann 80 70 77 71 69 69 66 70 69 74   75 76 61 71 78 79     58 71 66 64   76 69 76 67 79 76 75 75 74 66 72,3 44
23 Tove Henriksen 73 75   69 75   77 73   75 75 68 64 70 73 81   78     66 72 61 74 75 72 70 78 69   79 66 67 67 72,5 37
24 Anders Dittfeld             79       78       76       67     76   68   71           74     72,5 11
25 Inger Hansen 79 81 72   70 73 71   82 76 74 70   75 75   76 75 67   70 67 64   67 71   74 72       74 61 72,6 32
26 Else Kyhn 80 82 73 67 71 71 75 64 67 79 82 68 80   67     76 74 70 78   59 72 71   75 69 63 73 64 71 75 72 72,9 41
27 Martha Johansen   72               79   70   74   70   75   74                         69   73,0 10
28 Margit Steenholdt 76             76   72   72           83         71                   69   73,2 12
29 Sven Schultz       74 64   75       83   78 69 78 69 81 67   73   64   77   73 74 77   74   64   71 73,2 25
30 Jørgen Bisgaard 79     74   69 69 72 68 73   75     80 76 76 72 76 70 68 62 71   66 71 69 72 75     69 77 76 73,5 32
31 Hans H Petersen 79                                                                   73,6 9
32 Sven Appel 72 72 76     76 75 76 78 76 78 78   70 66   79 65 71   76 70 66   82 72 69 75 76   76 68 67 73 73,6 41
33 Peter Lange 83 68       79   78       81   80       72     68   70   78       62   78       74,3 16
34 Gunner Schjerning 78         78   68       67           68   73 78       68   70               74,3 15
35 Thomas Skov     76   81   70     77 69     74 76 71   68 73             81   74 69 69       75 74,4 19
36 Børge Riis   84       74                           75 76   65   67       72   77       74,7 11
37 Halvor Skov 80   81   83 68 74 72 67 76 83     68 75   74 75 83 83 69 76 64 78 67   79 86 82 65   60   74 74,8 31
38 Olga Ebbesen 73 72       73   78   85       73       70     65   71   76   78   65   73   80   74,9 19
39 Ingrid Holler 80 83   63 85 86   75 73 77   66 79   70     75     87   74 77 62 82 73 81 74   69 65 75 66 75,8 37
40 Catr. M Scherning 78         75   75       80   72       78   74 67   65   69   70               75,9 17
41 Kirsten Skov 89 81 67   85   71 74   70 75     73 69 74   89 87 82         62 74 77 75 78 78 74   84 66 75,9 28
42 Henrik Jensen 80 83 72 66 72 82 75 87 82 77 83   79 72 72 80 79     77 67 73 81 71 72 76 74 71 72 71 74 81 70 78 76,3 45
43 Uve Holler   74   71 75 72   77 76 81   71 78   79     78     73   78 73 79 87 69   69   73 84 66 77 76,6 31
44 Steffen Oxholm             83       74   80   79 70 85 69       78       67   80 80           76,8 13
45 Michael Jakobsen 77         64           78   75       79     66   72   79   87   84   78   66   76,9 16
46 Birtha Andresen 85   71   66               79   74       75 75   74   84   82   78       67     76,9 17
47 Verner Bachmann 79 74     66 85 71     73 69 79 86 71 80 73   73 70   74 81   84 71     84 84 80   77 84 73 76,9 31
48 Hilda Larsen         81 84   73 79       75 80       79 74 71 77 76     69 86 76 71 71           77,5 24
49 Niels Stenholdt 89             81                                                     77,6 7
50 Niels P Nielsen 95 75       78       93   79   83       66   76 65   65   74   75   79   71   76   77,7 20
51 Gitte Jakobsen 83         70           73   78       83     73   86   74   73   81   77   72   77,8 16
52 Anne Marie Kjær 84 84     84     74 81   86   79   75 84 85     78 81     73   80 72 73 80 70 71 83   69 78,0 31
53 Sven P                                                                     78,0 1
54 Katrine Schmidt 92 72       82   74       84   81   76   78     72   80   78   88   68   76   76   78,1 21
55 Kirsten Andersen 79 80   76       76       76           78     80           69       76       78,6 12
56 Inger Riis 82 81       79                           82 78   80   62       81   75       78,8 12
57 Anneline Nielsen 95 78       82       84   79   74       85   74 75       80   72   80   74   78   79,9 18
58 Kristian Jensen                             80                                       80,0 1
59 Nis P Olesen 93                                 83     68   75   78 83                 80,0 6
60 Ingrid Brink 82   79   86       80       87   74   80         76   86   88   79       72   78 80,2 20
61 Ruth Bramsen 80 82 83 82 87 81 89   85   74 86 73 80       80 82   82 85   82 73 79 85 76 80 83 80     72 80,3 33
62 Arne Husted 85                                                                   80,5 2
63 Ellen Conradsen 104 74       84   72       77       81   92     85       71   81   76   78   77   80,7 18
64 Ilse Bonde 85               71     76 82 84 74                     79   80 76           80,9 14
65 Gerda Husted 84                                                                   81,0 3
66 Henrik Hansen                                                                     81,0 1
67 Lis Ammitzbøll 84 84 87 86 81   88 74 78 84 80 84 88 66 82 76   84   69 76   69 86   70 74 71 69 77 77 80 70 70 81,1 43
68 Jette Lau 94             77               80         71   78   79   83   85   77   83   82,1 14
69 Elsemarie Tønder 95 93       75   82   76   83   78                             89           82,2 12
70 Inger Madsen 85 92           84           81       81     74       73   83   90   79       82,3 12
71 Emmy Kristensen 87             88   93                         80   78       79       81   83,1 9
72 Gerda Schmidt 102 76       84   79       75           80     71           83   68   79   91   83,5 15
73 Inge Hundebøl     89   96   92   86   90 83 84   91   82   ## 83   77 72 82 80 78 74 90   82   72   77 84,4 25
74 Henning Sørensen 88 78                                                                 84,4 7
75 Grete Jensen 97 97 90 90 85 80 96 91 83 86 87 71 85   74     82     89   81 89 79 87   87 77 83 77 88 84 79 85,1 34
76 Marie Paulsen 105 87     78 86   78           90       81   79     87   84   84           92   85,2 18
77 Vera Fauerby 90                                                 86   82       83     86,0 5
78 Holger Madsen 87                                                                   87,0 1
79 Kirsten Sørensen 82 95     93   89 79                                                     87,6 10
80 Kirsten Jørgensen   85       88   86   84   95 86 86 83     77   78 77 81 90   85 75 80 96 94 94   84 80 93 87,7 29
81 Julie Schmidt 91         91       90                                                 87,8 8
82 Ruth Betzer 95 82                                                                 87,8 6
83 Ole Brink 91   90   85       98       86   92   83         86   88   80           81   85 87,9 18
84 Inger Bisgaard 100                               96 86 86 ##                             90,7 9
85 Birthe Petersen                                                                     94,0 2
86 Ruth Schmidt                                                                     95,0 1
87 Edith Fredsted 100                                                                   106,0 2
antal 63 46 25 22 33 42 28 45 33 35 31 45 33 43 41 23 24 53 24 28 47 21 43 25 51 41 47 41 52 22 38 32 41 36   1790
snit 82 77 74 71 76 75 75 74 34 77 74 73 76 73 73 74 76 75 74 74 72 73 70 75 72 74 73 75 74 73 73 73 73 71 77  
?????????
Kampseddel                    
Hul 1                                
Hul 2                                
Hul 3                                
Hul 4                                
Hul 5                                
Hul 6                                
Hul 7                                
Hul 8                                
Hul 9                                
Hul 10                                
Hul 11                                
Hul 12                                
Placering