Krolfspil          Regler       Vejret       


Mandage kl. 18.30 og torsdage kl.14.00
Pris: 20 kr. inklusive en kop kaffe eller en øl/ vand på de faste spilledage
Alle er velkommen.


Banen kan lejes på andre tidspunkter. PRIS.: 20 kr. PR. PERSON, øl/vand kan tilkøbes for 10 kr. pr flaske.

 Kontaktperson.:  GUNNER SCHJERNING,
TLF:. 50 91 28 61
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE NYE- SOM ”GAMLE” DELTAGERE.

HILSEN

BESTYRELSEN.

  krolf 2018 23-apr 26-apr 30-apr 03-sep 06-sep 10-sep 13-sep 17-sep 20-sep 24-sep 27-sep 01-okt 04-okt 08-okt 11-okt 15-okt 18-okt 22-okt 25-okt 29-okt 01-nov 05-nov 08-nov 12-nov afslut snit antal
1 Erling Kyhn 71 65   60 72 65 62 61 64 66 68 66 58 65 64 65 69 59 65 60 63 60 63   57 65 53
2 Nis Wind 73 73 64 70 65 67 61 73 71 62 68 63 58 69 63 68 63 63 64 64 63 62 65 65 58 66 56
3 Jytte Rasmussen 73     63 67 69   69   61   66   57   65   56   68       61 70 67 31
4 Hans P Petersen       70   69 65 59   63 70     62 55 68 63 65 62   59 59 72   63 67 43
5 Amalie Andersen       74 68 69 66 62 68 69 68 71   68 63 65 66 58               67 44
6 Niels Lund                                                   68 5
7 Mona Lassen 69     70             68   65       61   63   58   62   62 68 23
8 Hans E Andersen 69 72 68         71 82 73 66 61 65 69 71 74 65 62 67 65 66 68 61 63 64 68 48
9 Kirsten Johansen 69 73   69 63     74     63   64 62 69 72 74   61 59 65 68 64 59 70 68 40
10 Kjeld O Hansen 69 67   65 73 54 59 61 68 72 70 64 67 68 61 68 69 70 68 70 67 69 62 73 72 68 53
11 Nis P Olesen 70                                               66 69 5
12 Kaj Olson 67 79   65 77 65 64 67 73 72 73 65 60 59 60 73 63 66 69 73 64 64 67 66 68 69 58
13 Else Kyhn 72 73   68 68 62 72 76 59 65 65 68 76 80 69 65 71 68 72 61 65 71 69   66 70 54
14 Henry Olson         69 69 76     75 75 78 67   63           70 60 62     70 41
15 Frede Møller 69       61 60 70       75   66 63 70 71 76 65     68 68 61     70 37
16 Orla Bonde                         70   69   58   66       67     70 20
17 Villy Johansen 72                               70       62         70 18
18 Betty Olson                   71 79 65 67 62 68 65 67 68     68 71 64     71 40
19 Edith Olesen 75         67       76           77   67         71   75 71 21
20 Inga Dittfeld 75     76 69 70 69 61   71 72 68 78 66 59 67 69 70 63 77 65 69 70   68 71 45
21 Jørgen Bisgaard 81 75   73 78 74 76 70   79 71 66 68 74 68 60   67 74     66     71 72 46
22 Anders Dittfeld 70     83 71 63   79   69 77   68 79 71 66 75     65     63 70 63 72 32
23 Hans H Petersen 81 67 72 78 66 70 69 74 79 72 80   72 66 71 68 66 61 65 74 63 68 65 71 67 72 57
24 Halvor Skov 74     72   66 61   87   74   71     76 64 65 64 65 71 71 72 62   72 38
25 Thomas Skov   73         68   79   78   69       70   74   75   58   68 72 29
26 Inger Hansen 85 68       71 72 70   66     68     73 70 69       75 71   78 73 34
27 Gerda Holst 71                 70 73 77   68 68 75   71 67     70       73 38
28 Svend Schultz             78       79   72 68 61   85     61 74 80       73 10
29 Niels Stenholdt 67     71   72   74     73   75 72   65 69 76     72       70 73 22
30 Olga Ebbesen 71     76                                           73 15
31 Sven Appel 74 76   73 65 67 78               76   74       77   66   74 73 45
32 Børge Riis 85     74               73   65   68   69   74           73 16
33 Ingrid Holler   70   74 78 69 72 67   77 71 75 74 66 75 74 72 67 69 69 75   70 73 66 73 47
34 Martha Johansen 79     80             74   70     77   75               73 17
35 Henning Lønne 72 69   75 64 83 73 82   82 77 77   81 70 72 73 72     74       67 74 45
36 Mogens Petersen 83                                                 74 5
37 Margit Steenholdt 73     83   73   74     67   70 74   75 66 75     72       67 74 23
38 Preben Kjærgaard 70 76                 71         73       70           74 11
39 Birtha Andresen 78 68     77   71 71   68     63 69 78 72   82             71 74 26
40 Tove Henriksen 84     73   62 78 75   73 72 71 70 73 68   76     68 65 78       74 35
41 Michael Jakobsen 78             66   70       72   79       81           74 15
42 Jens Huusmann 75 80   70 80 78 73 70 67 67 70 79   76 65 74 76 71 72   76 78 72 72 71 75 51
43 Mogens Enghave                                                   75 15
44 Anne Marie Kjær   76 90 79   75   69 73   75 73 82 79 73 70 69 67   68     83   83 76 40
45 Kirsten Skov 76 82   75   75 88 77 73 74 69 70 73 76 75   74 70 72   81 70     71 76 45
46 Niels P Nielsen 71     60   69   79   77   76   75   74   76   76   73   80 77 76 25
47 Uve Holler   84           81   77 75 74 77 74 78 72 71 70 74 72 70   74 72 69 76 40
48 Ilse Bonde                                                   76 18
49 Elsemarie Tønder 83     89   73   83   74             71 72               76 17
50 Gitte Jakobsen 83             69   68       78   80       76           76 15
51 Katrine Schmidt       73   74       73       74       71   84   76   76 72 77 25
52 Henrik Jensen 78 78   75 89 82 75 81 82 73 70 78 70 82 67 84 67 73 85 71 65 66 78 85 62 77 54
53 Peter Lange 85   79     71         79 78   68   70   75   75   71       77 22
54 Gunner Schjerning                                 69                 77 9
55 Catr. M Scherning 79             73     75       71 65 82   78   77         77 20
56 Verner Bachmann 78 79   70 72           81   77       71   74   72   80   73 77 34
57 Hilda Larsen   86               81 78                             77 28
58 Kirsten Andersen       69   70           83   71   85   76   77   69     81 78 15
59 Ruth Betzer       82   82   78   80                             63 78 8
60 Ruth Bramsen 90 81   73 73   84 85   73 90 79   76 74 75   78   68   81 74     79 39
61 Lene Larsen       85                   77 71 80 76 73 72 86 73 68   75 83 79 23
62 Inger Riis 87     78 76             91   73   74   73   72         91 79 17
63 Steffen Ozholm                       82       71                 72 80 7
64 Anneline Nielsen 80     80   86   85   75       74   72   73   78   77     72 80 22
65 Lis Ammitzbøll 84 83 99 81 78 87 88 85 86 85 75 76 76 77 69 71 83 81 76 81 75 76   78 74 81 54
66 Ingrid Brink 83 83     86   84       83               79           78 82 19
67 Inger Bisgaard 96     86 80 72 80 72   84 86   86 75 80 89   89 89     87     86 83 35
68 Kristian Jensen                                                   84 2
69 Tove Andresen 96     85     87                                     85 15
70 Ruth Schmidt 92     98 85 88 83 93 88 88 82 86 88 74 81 78 74 89 80 82 70 78 84 82 86 85 52
71 Gerda Schmidt       95   83       80   87   80   82   88   84   80     93 87 20
72 Marie Paulsen       99   83   81           89   77           86       87 19
73 Ole Brink 94       90           87           91   78           90 87 16
74 Emmy Kristensen 97     86   77       79               89   84   84       88 14
antal 51 26 6 45 28 40 30 38 16 40 43 31 34 45 35 48 40 44 29 34 33 35 29 18 44 2176  
snit 78 74 68 76 74 72 74 74 76 73 74 74 71 72 69 73 71 72 71 73 69 72 69 71 72

 

under udkast til ny slagseddel

 

Kampseddel                    
Hul 1                                
Hul 2                                
Hul 3                                
Hul 4                                
Hul 5                                
Hul 6                                
Hul 7                                
Hul 8                                
Hul 9                                
Hul 10                                
Hul 11                                
Hul 12                                
Placering