Krolfspil          Regler       Vejret       


 

 

Mandage kl. 18.30 og torsdage kl.14.00
Pris: 20 kr. inklusive en kop kaffe eller en øl/ vand på de faste spilledage
Alle er velkommen.


Banen kan lejes på andre tidspunkter. PRIS.: 20 kr. PR. PERSON, øl/vand kan tilkøbes for 10 kr. pr flaske.

 Kontaktperson.:  GUNNER SCHJERNING,
TLF:. 50 91 28 61
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE NYE- SOM ”GAMLE” DELTAGERE.

HILSEN

ESTYRELSEN.

  krolf 2019 08-apr 01-aug Byfest 05-aug 08-aug 12-aug 15-aug 19-aug 22-aug 26-aug 29-aug 02-sep 05-sep 09-sep 12-sep 16-sep 19-sep 23-sep 26-sep 30-sep 03-okt 07-okt 10-okt 14-okt 17-okt 21-okt 24-okt 28-okt 31-okt 07-nov 11-nov 14-nov 15-nov snit antal
1 Niels Lund                                               61                   62,3 4
2 Erling Kyhn 67 71 68 64   66 69 69 64 66 74 68       60 62 66 68 62 61 67 64 65 60 62 57 79   67 67 58 69 65,1 55
3 Hans P Petersen         69 63   60 76 64 72       70   64 66 60 62 61   58 60 69   64 68   58 67 65 58 65,6 43
4 Mona Lassen 61 66       60   70 71 63 62 71   68 64 69 76   64       68       66             66,3 27
5 Nis Wind 63 74 63 70   70 72 65 67 68 65 67 64 66 65 61 59 65 57 64 65 68 66 61 66 65 64 64 61 74 59 59 68 66,5 62
6 Amalie Andersen 78   59 66   69 65 74 64 72 72 66 64 62 70 69   61 64 70 71 57 64 69 57 69 64 59   53 72 65 73 67,0 51
7 Hans E Andersen 73   70 70   66 68 68 64 72 69 64 70 65 66 60 66   66 67 64 66 66 70 65   66   61 64 61 71 74 67,7 55
8 Jytte Rasmussen 77 76   68   66   66   69   71   70   64   70   65       63                 73 68,9 25
9 Villy Johansen     65 62       67 70 63 72           63 67 82                           61 69,0 21
10 Preben Kjærgaard 71               63                 65   70                     67 73 71 69,0 11
11 Henry Olson 67     63   68   67 66 63 74 61 61 60 66 76 67         77 65 67 64   63 62 61 71 78 66 71 69,0 50
12 Kirsten Johansen   69 71 69   70 65 63   63 74 59 66 67 68 72 71 65 70   64   65 73 59 62 68 61   76     81 69,1 51
13 Betty Olson 72     73   64   74 67 73 59 61 62 76 74 68 57         69 68 73 66   69 67 70 75 69 68 64 69,3 50
14 Orla Bonde                 71   64 67       75 64                       68   66   65 69,4 19
15 Frede Møller 63 67       71   69 70   68 74   70 75   74   65     66 56 69 66   75   76 69 65     69,4 40
16 Kjeld O Hansen 76     64 65 60 64 63 66 65 70 78 63 66 71 79 66 65 64 53 72 64 80 72 61 68 63 62 76 72 70 71   69,7 61
17 Edith Olesen 78 61   67   60   78   67 71 73       63     70     68   60 68     66   81 67     69,8 31
18 Kaj Olson 68 65           72 61 67 72 64 74 70   72 70 71 58 64   67   60 70   70 75 59 64 65 69 79 69,9 49
19 Anders Dittfeld   67     76   68   71           74     77 73 66 70 64 57 77 66   69 67 61 65       70,0 23
20 Gerda Holst 81 76   64 68 61 67 67   70               70 67 64 74 81 66 69 70 70   71 77 59 60 72 70 70,3 49
21 Inga Dittfeld   74   76   60 70 78 65   82 82   72 74 66 65 61 65 66 70   57 71 58 77 67 70 59 63 69     70,4 49
22 Else Kyhn 80 74 70 78   59 72 71   75 69 63 73 64 71 75 72 70 70 63 65 71 63 62 63 72 72 69   77 72 75 62 71,7 56
23 Tove Henriksen 73     66 72 61 74 75 72 70 78 69   79 66 67 67 72       68   61     66           64 71,7 42
24 Jens Huusmann 80   58 71 66 64   76 69 76 67 79 76 75 75 74 66 69 78   74 78   69 71 71 67       69 58 73 72,0 55
25 Inger Hansen 79 67   70 67 64   67 71   74 72       74 61 59 72 69     68 69     68   77       75 72,0 40
26 Kurt Asmussen                   82   68                                           72,0 3
27 Margit Steenholdt 76         71                   69   67                               72,7 13
28 Sven Schultz     73   64   77   73 74 77   74   64   71   74   68 75   68     77 67 74   74   74 73,0 34
29 Jørgen Bisgaard 79 76 70 68 62 71   66 71 69 72 75     69 77 76 73 68     82   66 72   78 61   70 75     73,1 41
30 Sven Appel 72 71   76 70 66   82 72 69 75 76   76 68 67 73   74   73       65   66   78         73,3 46
31 Olga Ebbesen 73     65   71   76   78   65   73   80     68                 68 73 61 75   70 73,5 25
32 Hans H Petersen 79                                                                 73,6 9
33 Halvor Skov 80 83 83 69 76 64 78 67   79 86 82 65   60   74     72 66   70   77 69 72 68 68 74 66 69 73 73,6 43
34 Martha Johansen     74                         69   76 65     80 77     72     79         73,7 16
35 Thomas Skov   73             81   74 69 69       75   77           70   74   68 70       73,9 24
36 Børge Riis     75 76   65   67       72   77           72               66     76     74,0 14
37 Ingrid Holler 80     87   74 77 62 82 73 81 74   69 65 75 66 73 78 78 68 67   66 63   64 72 63 71 73 65 76 74,1 51
38 Gunner Schjerning 78   73 78       68   70                                               74,3 15
39 Peter Lange 83     68   70   78       62   78       82                               74,7 17
40 Kirsten Skov 89 87 82         62 74 77 75 78 78 74   84 66 79 72 65   70 68 77 68 74 74 84 76 76       75,2 40
41 Catr. M Scherning 78   74 67   65   69   70               79       76           65           75,5 20
42 Steffen Oxholm         78       67   80 80             69                           72 75,9 15
43 Henrik Jensen 80   77 67 73 81 71 72 76 74 71 72 71 74 81 70 78 74 74 76 71 73   74 71   75 74 77 77 83     76,0 57
44 Uve Holler       73   78 73 79 87 69   69   73 84 66 77 86 63 77 71 77   81 76   72 68 73 73 80 72 80 76,1 45
45 Niels P Nielsen 95   76 65   65   74   75   79   71   76   69       71           53     85   80 76,4 25
46 Michael Jakobsen 77     66   72   79   87   84   78   66               71                   76,5 17
47 Gitte Jakobsen 83     73   86   74   73   81   77   72               64                   76,9 17
48 Birtha Andresen 85 75 75   74   84   82   78       67       81   74                         76,9 19
49 Verner Bachmann 79 70   74 81   84 71     84 84 80   77 84 73   77   86               72         77,0 34
50 Hilda Larsen   74 71 77 76     69 86 76 71 71           65 75 78 76       85                 77,2 29
51 Niels Stenholdt 89                                                                 77,6 7
52 Katrine Schmidt 92     72   80   78   88   68   76   76   73   75   82   72       76           77,6 26
53 Anne Marie Kjær 84   78 81     73   80 72 73 80 70 71 83   69 72   75 85 79   75 78 87 77   80 77 71     77,9 42
54 Sven P                                                                   78,0 1
55 Inger Riis 82   82 78   80   62       81   75           67               75     73   89 78,1 16
56 Lis Ammitzbøll 84   69 76   69 86   70 74 71 69 77 77 80 70 70 70 67 68 72 70 73 74 79 74   72   69 71 68 74 78,8 57
57 Kirsten Andersen 79     80           69       76                   76             80   85 78,9 15
58 Anneline Nielsen 95   74 75       80   72   80   74   78   73                   81     73   89 79,8 22
59 Kristian Jensen                                                                   80,0 1
60 Nis P Olesen 93     68   75   78 83                                                 80,0 6
61 Arne Husted 85                                                                 80,5 2
62 Ingrid Brink 82       76   86   88   79       72   78   74   72       81   85   85 84     91 80,6 27
63 Ellen Conradsen 104     85       71   81   76   78   77                                   80,7 18
64 Ruth Bramsen 80 82   82 85   82 73 79 85 76 80 83 80     72 77 90 76   82   77 81   77 87   82 90   87 80,8 44
65 Ilse Bonde 85               79   80 76                                           80,9 14
66 Gerda Husted 84                                                                 81,0 3
67 Henrik Hansen                                                                   81,0 1
68 Inge Hundebøl   ## 83   77 72 82 80 78 74 90   82   72   77 76 78 77 73 75 63 69 80 70 76 86 86 73 85 78 81 81,4 41
69 Elsemarie Tønder 95                     89                                           82,2 12
70 Inger Madsen 85     74       73   83   90   79                                       82,3 12
71 Jette Lau 94     71   78   79   83   85   77   83     89   80                         82,4 16
72 Gerda Schmidt 102     71           83   68   79   91   86   73   72   84                   82,5 19
73 Emmy Kristensen 87         80   78       79       81   80                             84 82,9 11
74 Marie Paulsen 105   79     87   84   84           92   81       72         87       81 92 77 84,3 24
75 Henning Sørensen 88                                                                 84,4 7
76 Grete Jensen 97     89   81 89 79 87   87 77 83 77 88 84 79   75   88   88       82   79 76       84,6 40
77 Vera Fauerby 90               86   82       83                                     86,0 5
78 Holger Madsen 87                                                                 87,0 1
79 Kirsten Sørensen 82                                                                 87,6 10
80 Julie Schmidt 91                                                                 87,8 8
81 Kirsten Jørgensen     78 77 81 90   85 75 80 96 94 94   84 80 93 97 82 83 99     83     85 86 ## 75 86     87,8 39
82 Ruth Betzer 95                                                                 87,8 6
83 Ole Brink 91       86   88   80           81   85   88   87       94   92   81 89     82 87,8 25
84 Inger Bisgaard 100 86 ##                                                             90,7 9
85 Birthe Petersen                                                                   94,0 2
86 Ruth Schmidt                                                                   95,0 1
87 Edith Fredsted 100                                                                 106,0 2
antal 63 24 28 47 21 43 25 51 41 47 41 52 22 38 32 41 36 38 40 29 29 31 22 37 32 15 35 32 29 32 35 19 35   2280
snit 82 74 74 72 73 70 75 72 74 73 75 74 73 73 73 73 71 72 72 70 73 72 67 70 70 71 72 70 73 71 73 69 75 77  


?????????
Kampseddel                    
Hul 1                                
Hul 2                                
Hul 3                                
Hul 4                                
Hul 5                                
Hul 6                                
Hul 7                                
Hul 8                                
Hul 9                                
Hul 10                                
Hul 11                                
Hul 12                                
Placering